Turkish Phrases

Turkish Phrases and Common Expressions

This page contains a table including the following: Turkish phrases, expressions and words in Turkish, conversation and idioms, Turkish greetings, and survival phrases. It also helps if you simply want to know what to say when chatting in Turkish!

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.

If you don't know how to say a word then check our alphabet in Turkish page to get some help.

English Phrases Turkish Phrases
 
English Greetings Turkish Greetings:
Hi! Merhaba!
Good morning! Günaydın!
Good evening! İyi akşamlar!
Welcome! (to greet someone) Hoş geldiniz! (answer: Hoş bulduk!)
How are you? Nasılsın(ız)?
I'm fine, thanks! İyiyim, teşekkür ederim!
And you? Ya siz?
Good/ So-So. İyi / Şöyle böyle
Thank you (very much)! (Çok) teşekkür ederim!
You're welcome! (for "thank you") Rica ederim!
Hey! Friend! Hey! Arkadaş!
I missed you so much! Seni (sizi) çok özledim!
What's new? Ne var ne yok?
Nothing much Özel bir şey yok!
Good night! İyi geceler!
See you later! Görüşürüz!
Good bye! Hoşça kal(ın)!
Asking for Help and Directions
I'm lost Kayboldum
Can I help you? Yardımcı olabilir miyim?
Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Tuvalet/ eczane nerede?
Go straight! then turn left/ right! Doğru git (gidin), sonra sola /sağa dön (dönün)
I'm looking for john. John'u arıyorum
One moment please! Bir dakika lütfen!
Hold on please! (phone) Bekleyin, lütfen!
How much is this? Bunun fiyatı ne kadar?
Excuse me ...! (to ask for something) Bakar mısınız?
Excuse me! ( to pass by) Lütfen
Come with me! Benimle gel(in)!
How to Introduce Yourself
 
Do you speak (English/ Turkish)? İngilizce /Türkçe konuşuyor musunuz?
Just a little. Biraz
What's your name? ismin(iz ) nedir?
My name is ... ismim ...
Mr.../ Mrs.…/ Miss… … Bey/ …Hanım (Mrs & Ms are the same)
Nice to meet you! Memnun oldum!
You're very kind! Çok naziksiniz
Where are you from? Nerelisiniz?
I'm from (the U.S/ Turkey) (Amerika/ Türkiye) 'dan geliyorum
I'm (American) Amerikalıyım
Where do you live? Nerede oturuyorsun(uz)?
I live in (the U.S/ Turkey) Amerika'da/ Türkiye'da oturuyorum
Did you like it here? Burayı sevdiniz mi?
Turkey is a wonderful country Türkiye çok güzel bir ülkedir
What do you do for a living? Ne iş yaparsınız?
I work as a (translator/ businessman) Mütercim/ iş adamı olarak çalışıyorum
I like Turkish Türkçe seviyorum
I've been learning Turkish for 1 month Bir aydan beri Türkçe öğreniyorum
Oh! That's good! Öyle mi! bu çok güzel bir şey!
How old are you? Kaç yaşındasın(ız)?
I'm (twenty, thirty...) years old. Yirmi/ otuz yaşındayım
I have to go Gitmem lâzım
I will be right back! Gitmem lâzım
Wish Someone Something
Good luck! iyi şanslar!
Happy birthday! Doğum günün(üz) kutlu olsun!
Happy new year! Yeni yılın(ız) kutlu olsun!
Merry Christmas! Noelin(iz) kutlu olsun!
Congratulations! Tebrikler!
Enjoy! (for meals...) Afiyet olsun! (to be said after the meal)
I'd like to visit Turkey one day Bir gün Türkiye görmek isterim
Say hi to John for me John'a selam söyle(yin)!
Bless you (when sneezing) Çok yaşa! (answer: sen de gör!)
Good night and sweet dreams! İyi geceler ve tatlı rüyalar!
Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Efendim?
Sorry (for a mistake) Özür dilerim!
No Problem! Önemli değil!
Can You Say It Again? Bir daha söyler misiniz?
Can You Speak Slowly? Daha yavaş konuşabilir misin(iz)?
Write It Down Please! Bunu lütfen yazar mısın(ız)?
I Don't Understand! Anlamadım
I Don't Know! Bilmiyorum
I Have No Idea. Hiç fikrim yok
What's That Called In Turkish? Bu Türkçe nasıl denilir?
What Does "gato" Mean In English? 'evet'' 'nun İngilizcesi nedir?
How Do You Say "Please" In Turkish? "please" Türkçe nasil denilir?
What Is This? Bu ne?
My Turkish is bad. Türkçem kötüdür
I need to practice my Turkish Türkçe pratik yapmam lâzım
Don't worry! Merak etme(yin)!
Turkish Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. iyi/ kötü/ şöyle böyle
Big/ Small büyük/ küçük
Today/ Now Bugün/ şimdi
Tomorrow/ Yesterday yarın/ dün
Yes/ No evet/ hayır
Here you go! (when giving something) Buyurun!
Do you like it? Bunu seviyor musun(uz)?
I really like it! gerçekten çok seviyorum!
I'm hungry/ thirsty. acıktım /susadım
In The Morning/ Evening/ At Night. Sabahleyin/ akşamleyin/ geceleyin
This/ That. Here/There bu/ şu/ o. burada/ şurada/ orada
Me/ You. Him/ Her. Ben, sen, o/ o (same for him & her)
Really! Gerçekten mi!
Look! Baksana!
Hurry up! Acele et!
What? Where? Ne? Nerede?
What time is it? Ne? Nerede?
It's 10 o'clock. 07:30pm. Saat on. Saat yedi buçuk.
Give me this! Bunu bana ver(in)!
I love you! Seni seviyorum!
I feel sick. Kendimi kötü hissediyorum
I need a doctor Bana bir doktor lâzım
One, Two, Three bir, iki, üç
Four, Five, Six dört, beş ,altı
Seven, Eight, Nine, Ten yedi, sekiz, dokuz, on


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Turkish phrases, expressions and words. Make sure to memorize them to be able to use them in your daily conversation.