Norwegian Phrases

Norwegian Phrases and Common Expressions

This page contains a table including the following: Norwegian phrases, expressions and words in Norwegian, conversation and idioms, Norwegian greetings, and survival phrases. It also helps if you simply want to know what to say when chatting in Norwegian!

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.

If you don't know how to say a word then check our alphabet in Norwegian to get some help.

English Phrases Norwegian Phrases
 
English Greetings Norwegian Greetings:
Hi! Hei!
Good morning! God morgon!
Good evening! God kveld!
Welcome! (to greet someone) Velkomen!
How are you? Korleis har du det?/Korleis går det?
I'm fine, thanks! Eg har det bra, takk/ Det går bra, takk
And you? Enn med deg?
Good/ So-So. Bra/ Passe
Thank you (very much)! (Tusen) takk!
You're welcome! (for "thank you") Ver så god!
Hey! Friend! Hei kompis!
I missed you so much! Eg har sakna deg!
What's new? Noko nytt?
Nothing much Ikkje stort
Good night! God natt!
See you later! Ser deg seinare!/ Talast!
Good bye! Ha det bra!
Asking for Help and Directions
I'm lost Eg har gått meg bort
Can I help you? Kan eg hjelpe deg?
Can you help me? Kan du hjelpe meg?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Kvar er (toalettet/apoteket)?
Go straight! then turn left/ right! Gå rett fram. Så tek du til venstre/høgre.
I'm looking for John. Eg ser etter John / Eg leitar etter John
One moment please! Vent litt, er du snill!
Hold on please! (phone) Vent litt, er du snill!
How much is this? Kva kostar denne?
Excuse me ...! (to ask for something) Unnskyld, ...!
Excuse me! ( to pass by) Unnskyld meg / Orsak
Come with me! Bli med meg!
How to Introduce Yourself
 
Do you speak (English/ Norwegian)? Snakkar du engelsk/ norsk?
Just a little. Berre litt
What's your name? Kva heiter du?
My name is ... Eg heiter ...
Mr/Mrs/Miss Herr/Fru
Nice to meet you! Kjekt å treffe deg! / Godt å sjå deg!
You're very kind! Du er veldig snill
Where are you from? Kvar kjem du frå?
I'm from (the U.S/ Norway) Eg kjem frå ...
I'm (American) Eg er (amerikansk)
Where do you live? Kvar bur du?
I live in (the U.S/ Norway) Eg bur i ...
Do you like it here? Likar du deg her?
Norway is a wonderful country ... er eit fint land
What do you do for a living? Kva jobbar du med?
I work as a (translator/ businessman) Eg jobbar som (tolk/forretningsmann)
I like Norwegian Eg likar norsk
I've been learning Norwegian for 1 month Eg har studert norsk i ein månad.
Oh! That's good! Oi! Det er bra!
How old are you? Kor gamal er du?
I'm (twenty, thirty...) years old. Eg er (tjue, tretti..) år gamal.
I have to go Eg må gå.
I will be right back! Kjem straks tilbake!
Wish Someone Something
Good luck! Lukke til!
Happy birthday! Gratulerer med dagen! / Til lukke med dagen!
Happy new year! Godt nytt år
Merry Christmas! God jul
Congratulations! Gratulerer / Til lukke
Enjoy! (for meals...) Vel bekome
Thank you! (after meals, very common in Norway) Takk for maten
I'd like to visit Norway one day Eg har lyst til å besøkje Noreg ein dag
Say hi to John for me Hels John frå meg
Bless you (when sneezing) Prosit
Good night and sweet dreams! Godt natt og drøym søtt
Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Unnskyld? / Orsak?
Sorry (for a mistake) Unnskyld / Beklager / Eg er lei for det
No Problem! Det gjer ingenting / Ikkje noko problem
Can You Say It Again? Kan du seia det ein gong til?
Can You Speak Slowly? Kan du snakke sakte?
Write It Down Please! Kan du skrive det?
I Don't Understand! Eg forstår ikkje
I Don't Know! Eg veit ikkje
I Have No Idea. Eg anar ikkje
What's That Called In Norwegian? Kva heiter det på norsk?
What Does "gato" Mean In English? Kva er «katt» på engelsk?
How Do You Say "Please" In Norwegian? Korleis seier du «please» på norsk?
What Is This? Kva er dette?
My Norwegian is bad. Eg pratar ikkje bra norsk.
I need to practice my Norwegian Eg må øve på norsken min.
Don't worry! Ingen grunn til bekymring! / Ikkje uro deg!
Norwegian Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Bra / Dårleg / Passe (or måteleg)
Big/ Small Stor / Liten
Today/ Now I dag / No
Tomorrow/ Yesterday I morgon / I går
Yes/ No Ja / Nei
Here you go! (when giving something) Versågod
Do you like it? Likar du det?
I really like it! Eg likar det veldig godt!
I'm hungry/ thirsty. Eg er svolten / tyrst
In The Morning/ Evening/ At Night. Om morgonen / kvelden / natta
This/ That. Here/There Dette (m/f: denne) / Det. Her / Der
Me/ You. Him/ Her. Meg / Deg. Han / Henne
Really! Er det sant? («Is that true?»)
Look! Sjå der!
Hurry up! Kjapp deg!
What? Where? Kva? Kvar?
What time is it? Kor mykje er klokka?
It's 10 o'clock. 07:30pm. Klokka er 10. (Also: «Ho er 10»). Klokka er halv åtte.
Give me this! Gje meg den!
I love you! Eg elskar deg
I feel sick. Eg føler meg sjuk.
I need a doctor Eg treng ein dokter.
One, Two, Three Ein, to, tre
Four, Five, Six Fire, fem, seks
Seven, Eight, Nine, Ten Sju, åtte, ni, ti


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Norwegian phrases, expressions and words. Make sure to memorize them to be able to use them in your daily conversation. If you want to practice what you have learnt here, go to Language Test.