Greek Phrases

Greek Phrases and Common Expressions

This page contains a table including the following: Greek phrases, expressions and words in Greek, conversation and idioms, Greek greetings, and survival phrases. It also helps if you simply want to know what to say when chatting in Greek!

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.

English Phrases Greek Phrases
 
English Greetings Greek Greetings:
Hi! Yia (sou/sas)   Γεια (σου/ σας)
Good morning! KalimEra   Καλημέρα
Good evening! KalispEra   Καλησπέρα
Welcome! (to greet someone) KhErete   Χαίρετα
How are you? Pos Eisai/ EIste?   Πώς είσαι/ είστε;
I'm fine, thanks! Yme kalA, efkharistO   Είμαι καλά, ευχαριστώ.
And you? esY/ esEIs?   Εσύ/ εσείς;
Good/ So-So. kalA/ Etsi ki Etsi   Καλά/ έτσι κι έτσι.
Thank you (very much)! EfkharistO (polY/ pAra polY)   Ευχαριστώ (πολύ/πάρα πολύ)
You're welcome! (for "thank you") ParakalO   Παρακαλώ
Hey! Friend! E! fYle (masculin)/ fYlee (fem)   Ε! Φίλε!
I missed you so much! Se pethYmisa (pAra) polY   Σε πεθύμησα (πάρα)πολύ!
What's new? Ty nEa Εkheis?   Τι νέα έχεις;
Nothing much tYpota to idiEtero   Τίποτα το ιδιαίτερο
Good night! kalinYkhta   Καληνύχτα
See you later! Ys to epanidYn   Εις το επανιδείν
Good bye! antYo   Αντίο
Asking for Help and Directions
I'm lost khAthika   Χάθηκα
Can I help you? MporO na sas voythYso?   Μπορώ να σας βοηθήσω;
Can you help me? MporEIte na me voythYsete?   Μπορείτε να με βοηθήσετε;
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Pou Yne (to mpAnio/ to pharmakEIo)
Πού είναι (το μπάνιο/ το φαρμακείο)
Go straight! then turn left/ right! PygEnete Ysia. MetA strYpste aristerA/ deksyA
Πηγαίνετε ίσια. Μετά στρίψτε αριστερά/ δεξιά
I'm looking for john. psAkhno yia ton eoAnni   Ψάχνω (για) τον Ιωάννη
One moment please! Ena leptO parakalO   Ένα λεπτό παρακαλώ
Hold on please! (phone) “   “
How much is this? POsa kostYzy aftO?   Πόσα κοστίζει αυτό;
Excuse me ...! (to ask for something) SighnOmi/ Me SigkhorYte   Συγγνώμη/ Με συγχωρείτε.
Excuse me! ( to pass by) “   “
Come with me! elate mazy mou/ akolouthYste me
Ελάτε μαζί μου/ Ακολουθήστε με
How to Introduce Yourself
 
Do you speak (English/ Greek)? milAte (agglykA/ ellynykA)?   Μιλάτε (Αγγλικά/ Ελληνικά);
Just a little. lYgo   Λίγο
What's your name? Pos onomAzeste?   Πώς ονομάζεστε;
My name is ... onomAzome   Ονομάζομαι...
Mr.../ Mrs.…/ Miss… kYrios/ kyrYa/ dhespynYs   Κύριος/ κυρία/ δεσποινίς
Nice to meet you! khArika yia ty gnorymYa   Χάρηκα για τη γνωριμία
You're very kind! Yste polY kalOs(mas.)/ kalY(fem)/ kalY(pl. masc.)/ kales(pl. fem.)   Είστε πολύ καλός/ καλή/ καλοί/ καλές
Where are you from? apO pou Yste/ katAgheste?   Από πού είστε/κατάγεστε;
I'm from (the U.S/ Greece) Yme ap’ tin ellAda/ tin kYpro   Είμαι απ’ την Ελλάδα/ την Κύπρο
I'm (American) Υme Ellynas/ ellynEEda(fem)   Είμαι Έλληνας/ Eλληνίδα
Where do you live? POU mEnete/ katykYte?   Πού μένετε/ κατοικείτε;
I live in (the U.S/ Greece) mEno (stin ellAda/ stin yndhEEa)   Μένω (στην Ελλάδα/ στην Ινδία)
Did you like it here? Sas Arese edO?   Σας άρεσε εδώ;
Greece is a wonderful country Y ellAda Yne mia ypErokhi khOra   Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα
What do you do for a living? Ti doulyA kAnete?   Τι δουλειά κάνετε;
I work as a (translator/ businessman) Yme/ DhoulEvo os (metaphrastYs/ epikhyrymatEEas)
Είμαι/ Δουλεύω ως (Μεταφραστής/ Επιχειρηματίας)
I like Greek M’ arEsoun ta ellinikA   Μ’ αρέσουν τα ελληνικά
I've been learning Greek for 1 month mathEno ellinikA   Μαθαίνω ελληνικά εδώ και ένα (1) μήνα.
Oh! That's good! O! aftO Yne kalO!   Ω! Αυτό είναι καλό!
How old are you? pOso khronO Yste?   Πόσω(ν) χρονώ(ν) είστε;
I'm (twenty, thirty...) years old. Yme (EEkosy, triAnda…) khronOn   Είμαι (είκοσι, τριάντα...) χρονών
I have to go PrEpy na fYgho/ na pighEno   Πρέπει να φύγω/ να πηγαίνω
I will be right back! Tha Yme amEsos pYso   Θα είμαι αμέσως πίσω.
Wish Someone Something
Good luck! kalY tYkhy   Καλή τύχη
Happy birthday! kalA/ kharOUmena ghenEthlya   Καλά/ χαρούμενα γενέθλια
Happy new year! EftikhismEnos o kenOUrghios khrOnos
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος
Merry Christmas! kalA khristOUghenna    Καλά Χριστούγεννα
Happy Easter! kalO pAskha   Καλό Πάσχα
(The Christ is resurrected) KhristOs anEsty   Χριστός Ανέστη
Answer to “The Christ is resurrected” alythOs anEsty o KYryos   Αληθώς Ανέστη ο Κύριος
Congratulations! SygkharytYrya   Συγχαρητήρια
Enjoy! (for meals...) kalY Oreksy   Καλή όρεξη
I'd like to visit Greece one day Tha Ythela na episkeptO tin ellAda mia mEra
Θα ήθελα να επισκεπτώ την Ελλάδα μια μέρα
Say hi to John for me Pes Ena yia ston eoAnny ek mErous mou
Πες ένα γεια στον Ιωάννη εκ μέρους μου
Bless you (when sneezing) yEEtses   Γείτσες
Good night and sweet dreams! KalynYkhta kai Onyra glykA   Καληνύχτα και όνειρα γλυκά
Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) orYste?/ sighnOmy?   Ορίστε; /Συγγνώμη;
Sorry (for a mistake) sighnOmy/ me sygkhorYte   Συγγνώμη/ Με συγχωρείτε
No Problem! Dhen ypArkhy prOvlyma   Δεν υπάρχει πρόβλημα
Can You Say It Again? MporYte na epanalAvete?   Μπορείτε να επαναλάβετε;
Can You Speak Slowly? mporYte na mylAte pio argA?   Μπορείτε να μιλάτε αργά;
Write It Down Please! ghrApste to, parakalO   Γράψτε το, παρακαλώ
I Don't Understand! Dhen katalavEno   Δεν καταλαβαίνω
I Don't Know! Dhen ksEro   Δεν ξέρω
I Have No Idea. Dhen Ekho idEa   Δεν έχω ιδέα
What's That Called In Greek? pos to LEme aftO sta ellynykA?   Πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά;
What Does "gato" Mean In English? Ti simEni “fos” sta anglykA?   Τι σημαίνει «φως» στα αγγλικά;
How Do You Say "Please" In Greek? pos LEme “please” sta ellynykA?   Πώς λέμε “please” στα ελληνικά;
What Is This? Ty Yne aftO?   Τι είναι αυτό;
My Greek is bad. ta ellynykA mou den Yne polY kalA   Τα ελληνικά μου δεν είναι καλά
I need to practice my Greek PrEpy na eksaskYso ta ellynykA mou
Πρέπει να εξασκήσω τα ελληνικά μου
Don't worry! Myn AnysykhYte   Μην ανησυχείτε
Greek Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. kaLA-kakA– Askhima/ Etsi ki Etsi
Καλά/ κακά- άσχημα/ έτσι κι έτσι
Big/ Small meghAlos/ micros (for masculin only)   Μεγάλος/ μικρός
Today/ Now sYmera/ tOra   Σήμερα/ τώρα
Tomorrow/ Yesterday Avrio/ khthEs   Αύριο/ χθες
Yes/ No nai/Okhi   Ναι/ όχι
Here you go! (when giving something) orYste   Ορίστε
Do you like it? Sas arEsy?   Σας αρέσει;
I really like it! M’ arEsy polY   Μ’ αρέσει πολύ
I'm hungry/ thirsty. PynAo, DhypsO   Πεινάω/ Διψάω
In The Morning/ Evening/ At Night. To proY/ to apOghevma/ ty nYkhta
Το πρωΐ/ το απόγευμα/ τη νύχτα
This/ That. Here/There aftO/ ekYno. edhO/ ekY   Αυτό/ εκείνο. Εδώ/ εκεί
Me/ You. Him/ Her. eghO/ esY. aftOs/ aftY   Εγώ/ εσύ. Αυτός/ αυτή
Really! AlEEthia   Αλήθεια. (Also meaning “truth”)
Look! KytAkste   Κοιτάξτε
Hurry up! ViastEEte   Βιαστείτε
What? Where? Ty? Pou?   Τι; Πού;
What time is it? Ty Ora Yne?   Τι ώρα είναι;
It's 10 o'clock. 07:30pm. i Ora Yne dhEka. eptAmisi (metA mesimvrYa)
Η ώρα είναι δέκα(10). Επτάμισι (7.30) μ.μ= μετά μεσημβρία
Give me this! DhOste mou aftO   Δώστε μου αυτό
I love you! SagapO(sing.)/Sas aghapO(plural)   Σ' αγαπώ / Σας αγαπώ
I feel sick. NiOtho Arostos/ Arosty   Νιώθω άρρωστος/ άρρωστη
I need a doctor KryAzome Ena ghiatrO   Χρειάζομαι ένα γιατρό
One, Two, Three Ena, DhYo, TrYa   Ένα, δύο, τρία
Four, Five, Six TEssera, pEnde, Eksi   Τέσσερα, πέντε, έξι
Seven, Eight, Nine, Ten eptA, oktO, ennEa, dEka   Επτά, οκτώ, εννέα, δέκα


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Greek phrases, expressions and words. Make sure to memorize them to be able to use them in your daily conversation.