Finnish Phrases

Finnish Phrases and Common Expressions

This page contains a table including the following: Finnish phrases, expressions and words in Finnish, conversation and idioms, Finnish greetings, and survival phrases. It also helps if you simply want to know what to say when chatting in Finnish!

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.

English Phrases Finnish Phrases
 
English Greetings Finnish Greetings:
Hi! Terve
Good morning! Hyvää huomenta!
Good evening! Hyvää iltaa!
Welcome! (to greet someone) Tervetuloa!
How are you? Mites menee?
I'm fine, thanks! Kiitos hyvin!
And you? Ja sinulla?
Good/ So-So. Hyvä
Thank you (very much)! Kiitos paljon!
You're welcome! (for "thank you") Ole hyvä
Hey! Friend! Hei! kaveri!
I missed you so much! Kaipasin sinua paljon!
What's new? Mitä uutta?
Nothing much Ei mitään oikastaan
Good night! Hyvää yötä!
See you later! Nähdään myöhemmin!
Good bye! Näkemiin!
Asking for Help and Directions
I'm lost Olen hukassa
Can I help you? Voinko auttaa sinua?
Can you help me? Voitko auttaa minua?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Missä on vessa?
Go straight! then turn left/ right! Mene suoraan käänny sitten vasempaan/ oikeaan!
I'm looking for john. Etsin John:ia
One moment please! Hetki pieni
Hold on please! (phone) Odota hetki
How much is this? Paljonko tämä on?
Excuse me ...! (to ask for something) Anteeksi
Excuse me! ( to pass by) Anteeksi
Come with me! Tule mukaani!
How to Introduce Yourself
 
Do you speak (English/ Finnish)? Puhutko suomea
Just a little. Vähän
What's your name? Mikä sinun nimesi on?
My name is ... Minun nimeni on
Mr.../ Mrs.…/ Miss… Herra / Rouva / Neiti
Nice to meet you! Kiva tavata sinut!
You're very kind! Olet todella ystävällinen!
Where are you from? Mistä olet kotoisin?
I'm from (the U.S/ Finland) Olen kotoisin Suomesta
I'm (American) Olen suomalainen
Where do you live? Missä asut?
I live in (the U.S/ Finland) Asun Suomessa
Did you like it here? Tykkäätkö olla täällä?
Finland is a wonderful country Suomi on mahtava maa
What do you do for a living? Mitä teet elääksesi
I work as a (translator/ businessman) Työskentelen kääntäjänä / Liikemiehenä
I like Finnish Pidän suomenkielestä
I've been learning Finnish for 1 month Olen opetellun suomea yhden kuukaude
Oh! That's good! Oho, sepäs hienoa!
How old are you? Kuinka vanha sinä olet?
I'm (twenty, thirty...) years old. olen kaksikymmentä / Kolmekymmentä vuotias
I have to go Minun pitää mennä
I will be right back! Tulen kohta takaisin!
Wish Someone Something
Good luck! Onnea!
Happy birthday! Hyvää syntymäpäivää!
Happy new year! Hyvää uuttavuotta!
Merry Christmas! Hyvää joulua!
Congratulations! Onneksiolkoon!
Enjoy! (for meals...) Hyvää ruokahalua!
I'd like to visit Finland one day Haluaisin matkustaa suomeen joskus
Say hi to John for me Kerro terveisia John:ille minulta
Bless you (when sneezing) Terveydeksi
Good night and sweet dreams! Hyviä unia, oman kullan kuvia.
Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Anteeksi?
Sorry (for a mistake) Anteeksi.
No Problem! Ei se mitään
Can You Say It Again? Sanotko uudelleen?
Can You Speak Slowly? Voitko puhua hitaanmin?
Write It Down Please! Kirjoita se ylös, kiitos?
I Don't Understand! En ymmärrä!
I Don't Know! En tiedä!
I Have No Idea. Ei aavistustakaan
What's That Called In Finnish? Miksikä sitä sanotaan suomenkielellä?
What Does "gato" Mean In English? Mitä "Lingua" tarkoittaa englanniksi?
How Do You Say "Please" In Finnish? Mitenkä sanotaan "please" suomeksi?
What Is This? Mikä tämä on?
My Finnish is bad. Minun suomenkielen taitoni on huono
I need to practice my Finnish Täytyy harjoitella enemmän suomenkieltä
Don't worry! Ei hätää!
Finnish Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Hyvä / huono
Big/ Small Iso / pieni
Today/ Now Tänään / nyt
Tomorrow/ Yesterday Huomenna / eilen
Yes/ No Kyllä / ei
Here you go! (when giving something) Ole hyvä
Do you like it? Pidätkö siitä?
I really like it! Pidän siitä todella!!
I'm hungry/ thirsty. Olen nälkäinen / olen janoinen
In The Morning/ Evening/ At Night. Aamulla / Illalla / Yöllä
This/ That. Here/There Tämä / Tuo / Täällä / Tuolla
Me/ You. Him/ Her. Minä /sinä /Hän /Hän
Really! Oikeast
Look! Katso!
Hurry up! Pidä kiirettä!
What? Where? Mitä? Missä?
What time is it? Mitä kello on?
It's 10 o'clock. 07:30pm. kello on 10(kymmenen) // Puoli 8(kahdeksan)
Give me this! Anna tämä minulle.!
I love you! Rakastan sinua!
I feel sick. Minulla on huono olo
I need a doctor Tarvitsen lääkäriä
One, Two, Three Yksi, kaksi, kolme
Four, Five, Six Neljä, viisi, kuusi
Seven, Eight, Nine, Ten Seitsemän, Kahdeksan, Yhdeksän, Kymmenen


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Finnish phrases, expressions and words. Make sure to memorize them to be able to use them in your daily conversation.