Danish Phrases

Danish Phrases and Common Expressions

This page contains a table including the following: Danish phrases, expressions and words in Danish, conversation and idioms, Danish greetings, and survival phrases. It also helps if you simply want to know what to say when chatting in Danish!

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.

If you don't know how to say a word then check our alphabet in Danish which can be found on the menu above to get some help.

English Phrases Danish Phrases
 
English Greetings Danish Greetings:
Hi! Hej!
Good morning! God morgen!
Good evening! God aften!
Welcome! (to greet someone) Velkommen!
How are you? Hvordan har du/ de det?
I'm fine, thanks! Jeg har det fint, tak!
And you? Og dig/ dem?
Good/ So-So. Godt/ Sådan nogenlunde.
Thank you (very much)! Tak! (Mange tak!)
You're welcome! (for "thank you") Du/ de er velkommen!
Hey! Friend! Hej! Ven!
I missed you so much! Jeg har savnet dig/ dem så meget!
What's new? Hvad så?
Nothing much Ikke meget.
Good night! God nat!
See you later! På gensyn!
Good bye! Farvel!
Asking for Help and Directions
I'm lost Jeg er faret vild.
Can I help you? Kan jeg hjælpe dig/ dem?
Can you help me? Kan du/ de hjælpe mig?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Hvor er (toilettet/ apoteket)?
Go straight! then turn left/ right! Gå lige ud. Drej derefter til venstre/ højre!
I'm looking for john. Jeg leder efter John.
One moment please! Et øjeblik!
Hold on please! (phone) Et øjeblik!
How much is this? Hvor meget koster den/ det?
Excuse me ...! (to ask for something) Undskyld mig…
Excuse me! ( to pass by) Undskyld!
Come with me! Kom med mig!
How to Introduce Yourself
 
Do you speak (English/ Danish)? Taler du/ de (engelsk/ dansk)?
Just a little. Kun en smule.
What's your name? Hvad er dit/ deres navn?
My name is ... Mit navn er…
Mr.../ Mrs.…/ Miss… Hr…/Fru…/Frøken…
Nice to meet you! Hyggeligt at møde dig/ dem!
You're very kind! Du/ de er meget venlig!
Where are you from? Hvor er du/ de fra?
I'm from (the U.S/ Denmark) Jeg er fra (USA/ Danmark)
I'm (American) Jeg er amerikaner.
Where do you live? Hvor bor du/ de?
I live in (the U.S/ Danmark) Jeg bor i (USA/ Danmark)
Did you like it here? Kan du/ de lide det her?
Denmark is a wonderful country Danmark er et fantastisk land.
What do you do for a living? Hvad arbejder du/ de som?
I work as a (translator/ businessman) Jeg arbejder som en (oversætter/ forretningsmand)
I like Danish Jeg kan lide dansk.
I've been learning Danish for 1 month Jeg har lært dansk i en måned.
Oh! That's good! Oh! Det er godt!
How old are you? Hvor gammel er du/ de?
I'm (twenty, thirty...) years old. Jeg er (tyve, tredive…) år gammel.
I have to go Jeg er nødt til at gå.
I will be right back! Jeg er straks tilbage!
Wish Someone Something
Good luck! Held og lykke!
Happy birthday! Tillykke med fødselsdagen!
Happy new year! Godt nytår!
Merry Christmas! Glædelig jul!
Congratulations! Tillykke!
Enjoy! (for meals...) Velbekomme!
I'd like to visit Denmark one day Jeg kunne tænke mig at besøge Danmark en dag.
Say hi to John for me Sig hej til John fra mig.
Bless you (when sneezing) Prosit!
Good night and sweet dreams! God nat og drøm sødt!
Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Undskyld!
Sorry (for a mistake) Jeg beklager.
No Problem! Intet problem!
Can You Say It Again? Kan du/ de sige det igen?
Can You Speak Slowly? Kan du/ de sige det langsomt?
Write It Down Please! Vær venlig at skrive det ned!
I Don't Understand! Jeg forstår ikke!
I Don't Know! Jeg ved det ikke!
I Have No Idea. Jeg har ingen anelse!
What's That Called In Danish? Hvad hedder det på dansk?
What Does "gato" Mean In English? Hvad betyder “undsklyld” på Engelsk?
How Do You Say "Please" In Danish? Hvordan siger man “please” på dansk?
What Is This? Hvad er det?
My Danish is bad. Mit dansk er dårligt.
I need to practice my Danish Jeg har brug for at øve mit dansk.
Don't worry! Bare rolig!
Danish Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Godt/ Dårligt/ Sådan nogenlunde
Big/ Small Stor/ Lille
Today/ Now I dag/ Nu
Tomorrow/ Yesterday I morgen/ I går
Yes/ No Ja/ Nej
Here you go! (when giving something) Værsgo!
Do you like it? Kan du/ de lide den?
I really like it! Jeg kan virkelig lide den!
I'm hungry/ thirsty. Jeg er sulten/ tørstig.
In The Morning/ Evening/ At Night. Om morgenen/ om aftenen/ om natten
This/ That. Here/There Denne/dette / den/det. Her/ der
Me/ You. Him/ Her. Mig/ dig/ dem. Ham/ Hende
Really! Virkelig!
Look! Se!
Hurry up! Skynd dig/ dem!
What? Where? Hvad? Hvor?
What time is it? Hvad er klokken?
It's 10 o'clock. 07:30pm. Klokken er 10. Klokken 7:30.
Give me this! Giv mig den/det!
I love you! Jeg elsker dig/ dem!
I feel sick. Jeg føler mig dårlig.
I need a doctor Jeg har brug for en læge.
One, Two, Three En, to, tre
Four, Five, Six Fire, fem, seks
Seven, Eight, Nine, Ten Syv, otte, ni, ti


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Danish phrases, expressions and words. Make sure to memorize them to be able to use them in your daily conversation.