Czech Phrases

Czech Phrases and Common Expressions

This page contains a table including the following: Czech phrases, expressions and words in Czech, conversation and idioms, Czech greetings, and survival phrases. It also helps if you simply want to know what to say when chatting in Czech!

Most of the sentences below are used for everyday life conversations, so they might come handy if you memorize them.

English Phrases Czech Phrases
 
English Greetings Czech Greetings:
Hi! Ahoj.
Good morning! Dobré ráno.
Good evening! Dobrý večer.
Welcome! (to greet someone) Vítej! (sing.) Vítejte (pl.)
How are you? Jak se máš? (sing.) Jak se máte? (pl.)
I'm fine, thanks! Mám se dobře, děkuji. (sing.) Máme se dobře, děkujeme. (pl.)
And you? A ty? (sing.) A vy? (pl.)
Good/ So-So. Dobře. / Nic moc.
Thank you (very much)! Děkuji (pěkně).
You're welcome! (for "thank you") Není zač. / Rádo se stalo.
Hey! Friend! Ahoj kámo! (very informal)
I missed you so much! Velmi jsi mi chyběl (a male person was missed) / chyběla (female).
What's new? Co nového?
Nothing much Nic moc.
Good night! Dobrou noc!
See you later! Na viděnou!
Good bye! Na shledanou!
Asking for Help and Directions
I'm lost Ztratil / ztratila jsem se (m/f).
Can I help you? Mohu ti (sing.) / vám (pl.) pomoci?
Can you help me? Můžeš (sing.) / můžete (pl.) mi pomoci?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Kde jsou toalety? Kde je lékárna?
Go straight! then turn left/ right! Jdi (sing.) / jděte (pl.) rovně. Potom odboč (sing.) / odbočte (pl.) doleva /doprava.
I'm looking for john. Hledám Johna.
One moment please! Okamžik, prosím.
Hold on please! (phone) Počkejte, prosím.
How much is this? Kolik to stojí?
Excuse me ...! (to ask for something) Promiňte, …
Excuse me! ( to pass by) Dovolíte?
Come with me! Pojď (sing.) / pojďte (pl.) se mnou!
How to Introduce Yourself
 
Do you speak (English/ Czech)? Mluvíš (sing.) / mluvíte (pl.) anglicky / česky?
Just a little. Jen trochu.
What's your name? Jak se jmenuješ (sing.) / jmenujete (pl.)?
My name is ... Jmenuji se…
Mr.../ Mrs.…/ Miss… Pán / paní / slečna
Nice to meet you! Těší mne.
You're very kind! Jsi (sing.) / jste (pl.) velmi laskavý (m) / laskavá (f).
Where are you from? Odkud jsi (sing.) / jste (pl.)?
I'm from (the U.S/ the Czech Republic) Jsem z USA / České republiky.
I'm (American) Jsem Američan (m) / Američanka (f) / Čech (m) / Češka (f).
Where do you live? Kde žiješ (sing.) / žijete (pl.)?
I live in (the U.S/ the Czech Republic) Žiji v USA / v České republice.
Did you like it here? Líbilo se ti (sing.) / vám (pl.) zde?
the Czech Republic is a wonderful country Česká republika je překrásná země.
What do you do for a living? Čím se živíš (sing.) / živíte (pl.)?
I work as a (translator/ businessman) Pracuji jako překladatel (m) / překladatelka (f). Podnikám.
I like Czech Líbí se mi čeština.
I've been learning Czech for 1 month Učím se česky jeden měsíc.
Oh! That's good! To je dobré!
How old are you? Kolik let ti (sing.) / vám (pl.) je?
I'm (twenty, thirty...) years old. Je mi dvacet / třicet let.
I have to go Musím jít.
I will be right back! Hned se vrátím.
Wish Someone Something
Good luck! Hodně štěstí.
Happy birthday! Všechno nejlepší k narozeninám.
Happy new year! Hodně štěstí do nového roku.
Merry Christmas! Veselé vánoce.
Congratulations! Blahopřeji.
Enjoy! (for meals...) Dobrou chuť.
I'd like to visit the Czech Republic one day Rád (m) / ráda (f) bych jednoho dne navštívil (m) / navštívila (f) Českou republiku.
Say hi to John for me Pozdrav (sing.) / pozdravte (pl.) ode mne Johna.
Bless you (when sneezing) Na zdraví!
Good night and sweet dreams! Dobrou noc!
Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Promiňte?
Sorry (for a mistake) Promiňt
No Problem! Nic se nestalo.
Can You Say It Again? Můžeš (sing.) / můžete (pl.) to zopakovat?
Can You Speak Slowly? Můžeš (sing.) / můžete mluvit pomaleji?
Write It Down Please! Prosím napiš (sing.) / napište (pl.) to.
I Don't Understand! Nerozumím.
I Don't Know! Nevím.
I Have No Idea. Nemám tušení.
What's That Called In Czech? Jak se to řekne česky?
What Does "gato" Mean In English? Co znamená “lingua” v angličtině?
How Do You Say "Please" In Czech? Jak se česky řekne “please”?
What Is This? Co to je?
My Czech is bad. Moje čeština je špatná.
I need to practice my Czech Potřebuji procvičovat svou češtinu.
Don't worry! Nedělej (sing.) / nedělejte (pl.) si starosti.
Czech Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Dobrý/á/é. Špatný/á/é. (m/f/n) Nic moc.
Big/ Small Velký/á/é. Malý/á/é. (m/f/n)
Today/ Now Dnes /nyní.
Tomorrow/ Yesterday Zítra /včera.
Yes/ No Ano / ne.
Here you go! (when giving something) Prosím.
Do you like it? Líbí se ti (sing.) / vám (to)?
I really like it! Opravdu se mi to líbí.
I'm hungry/ thirsty. Mám hlad / mám žízeň.
In The Morning/ Evening/ At Night. Ráno / večer / v noci.
This/ That. Here/There Tento/tato/toto. Tamten/tamta/tamto. (m/f/n) Tady/tam.
Me/ You. Him/ Her. Já / ty. On /ona.
Really! Opravdu!
Look! Podívej! (sing.) / Podívejte! (pl.)
Hurry up! Pospěš si (sing.) / Pospěšte si (pl.)
What? Where? Co? Kde?
What time is it? Kolik je hodin?
It's 10 o'clock. 07:30pm. Je 10 hodin. Je 19.30 / půl osmé večer.
Give me this! Dej mi to (sing.) / Dejte mi to (pl.)
I love you! Miluji tě.
I feel sick. Je mi špatně.
I need a doctor Potřebuji lékaře.
One, Two, Three Jeden/jedna/jedno, dva/dvě/dva (m/f/n), tři.
Four, Five, Six Čtyři, pět, šest.
Seven, Eight, Nine, Ten Sedm, osm, devět, deset


I hope the content of this page was useful to you, and that you learned some Czech phrases, expressions and words. Make sure to memorize them to be able to use them in your daily conversation.